خبر : واکنش نکو به توصیه‌های تاکتیکی قهوه‌چی‌ های قائمشهر ! - اسپاد نیوز


سرمربی نساجی مازندران می گوید هیچکس به اندازه او دلسوز نساجی نیست.