خبر : ادامه بازی‌های حسینی برای ترابزون اسپور - اسپاد نیوز


یکی از ملی پوشان ایرانی در ترکیب ترابزون اسپور مقابل یِنی مالاتیا اسپور حضور دارد و دیگری نیمکت‌نشین است.