خبر : ساسان و اعتراض به پنالتی از دست رفته (عکس) - اسپاد نیوز


ساسان انصاری در نیمه اول اعتقاد به خطای پنالتی روی خود داشت که فغانی با او موافق نبود.