خبر : نیمار و درآمد نجومی به خاطر خوش اخلاق بودن! - اسپاد نیوز


در صورت ارائه رفتار منطبق با اصول باشگاه، نیمار پاداشی نجومی از باشگاه پاری سن ژرمن دریافت می کند.