خبر : ضرب و شتم سیدمحمد موسوی در ارومیه - اسپاد نیوز


دیدار تیم‌های والیبال شهرداری ارومیه و پیام خراسان که با پیروزی مشهدی همراه بود، حواشی زیادی به همراه داشت.