خبر : اکسترا کلاسای لهستان | تساوی اشلانسک در غیاب فرشاد احمدزاده - اسپاد نیوز


تیم اشلانسک وروتسواو در بازی خارج از خانه به تساوی دست یافت.