خبر : از فواید سلامت حل کردن جدول کلمات متقاطع - اسپاد نیوز


پژوهش ها نشان داده اند که حل کردن جدول کلمات متقاطع چیزی فراتر از فعالیتی ساده ا
موارد مثبت کرونا رو به افزایش است/فوت ۵۰ درصد بیماران ICU عوامل پوکی استخوان زودتر از ۵۰ سالگی بروز می کند سکته مغزی در کشور ما ۱۰ سال کمتر از میانگین جهانی است رکوردزنی ۹ باره کرونا در تهران در مهر ۶۰۰۰ بیمار کرونایی بستری در تهران/رکورد مرگ و میر ۹ بار شکست ۶ ماده غذایی که نمی‌گذارند چاق شویم بیمارستان های دولتی در اوج تنگدستی هستند/کرونا باید اولویت باشد سازمان بیمه سلامت یک بنگاه اقتصادی است بیمه افراد روی تخت بیمارستان درست نیست/خطا در بیمه رایگان بدون نظام ارجاع و پزشکی خانواده به اهداف خود نمی رسیم