خبر : تلاش آمریکا برای جانشینی نفت ایران - اسپاد نیوز


یک کارشناس نفتی گفت: از آنجایی که امکان تحریم صادرات نفت ایران وجود ندارد، آمر8