خبر : افتتاح هفته فرهنگی الجزایر - اسپاد نیوز


هفته فرهنگی الجزایر با مشارکت سفارت الجزایر در ایران از 13 تا 16 آذرماه با حضور عبدالمنعم الحریز سفیر الجزایر در ایران، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگسرای ملل برگزار شد.