خبر : بیانیه شورایعالی‌ انقلاب فرهنگی به مناسبت روز دانشجو - اسپاد نیوز


شورایعالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای "دانشجوی مسلمان ایرانی" را به بازخوانی تاریخ پرافتخار مبارزات ضد استکباری ملت بزرگ ایران فرا خواند.