خبر : آیا هرس درختان تهران بی‌موقع بود؟ - اسپاد نیوز


پس از هرس درختان در پایتخت برخی از شهروندان، متخصصان و اعضای شورای شهر به شهرداری تهران انتقاد کردند که هرس درختان زودتر از موعد و به شیوه نادرست انجام شده است.