خبر : سیزدهمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه - اسپاد نیوز


مراسم سیزدهمین سالگرد شهدای اصحاب رسانه و اترش جمهوری اسلامی ایران در مقبره شهدای اصحاب رسانه برگزار شد.