خبر : نشست خبری رونمایی از بودجه سال ۹۸ - اسپاد نیوز


نشست خبری رونمایی از بودجه سال ۹۸ صبح پنجشنبه با حضور محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.