خبر : بهرام قاسمی حادثه تروریستی چابهار را محکوم کرد - اسپاد نیوز


بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی امروز در چابهار این حادثه را به مردم ایران بویژه خانواده شهدای حادثه تروریستی امروز تسلیت گفت.