خبر : شوق بازگشت عزیز ماشین به ترکیب (عکس) - اسپاد نیوز


هافبک ماشین سازی پس از سپری کردن محرومیت یک هفته ای در بازی فردا در ترکیب سبزپوشان حضور خواهد یافت.