خبر : مجوز خروج رهبر افراطی های بوکا لغو شد - اسپاد نیوز


رافائل دی سیو، رهبر گروه افراطی لادوسه، نتوانست بوینس آیرس را به مقصد مادرید ترک کند.