خبر : تقاضای اضافی در بازار طلا وجود ندارد - اسپاد نیوز


رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر: هم اکنون بازار طلا درحالت عادی است و تقاضای اضافی در بازار طلاو سکه وجود ندارد.