خبر : رکورد جدیدی که آمریکا به دست آورد - اسپاد نیوز


کسری تراز تجاری آمریکا در ماه اکتبر به سطحی بی سابقه در 10 سال گذشته رسید.