خبر : پیام تسلیت امیر کویت به رئیس‌جمهور ایران - اسپاد نیوز


امیر کویت با ارسال تلگرافی به رئیس‌جمهور ایران، حادثه تروریستی چابهار را تسلیت گفت.