خبر : پیرترین میلیاردر دنیا هر روز سرکار می‌رود - اسپاد نیوز


پیرترین میلیاردر جهان در ۱۰۰ سالگی فراموش نمی‌کند که زندگی را آسان بگیرد و از ثروتش که طی ۸ دهه جمع کرده، مراقبت کند.