خبر : کمربندی دهلران مسدود شد - اسپاد نیوز


بارش شدید باران باعث مسدود شدن کمربندی دهلران شد.