خبر : صاعقه شهرستان ایذه را در خاموشی فرو برد - اسپاد نیوز


رییس اداره برق ایذه گفت: صاعقه موجب انفجار در قسمتی از پست برق ایذه و خاموشی مطلق این شهر شد.