خبر : آسیبی که آفرودسوارها به محیط زیست وارد می‌کنند - اسپاد نیوز


رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آران و بیدگل گفت: از جمله عوامل آسیب به محیط زیست و حیوانات موجود در آن ورود بی‌ضابطه خودروهای دو دیفرانسیل و آفرود سوارها است.