خبر : نوجوان ۱۷ ساله در استادیوم ورزشی خود را حلق آویز کرد - اسپاد نیوز


فرمانده انتظامی نهاوند گفت: جوان ۱۷ ساله نهاوندی در استادیوم علیمرادیان این شهر با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.