خبر : دریای خزر با انتقال به سمنان خشک می‌شود؟ - اسپاد نیوز


رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: باید راهکار مناسب و بهتری به جای انتقال آب خزر مانند مدیریت، مهار و کنترل مصرف آب در سمنان انجام شود.