خبر : طراحی‌های شگفت انگیز سرآشپز خوش ذوق ژاپنی - اسپاد نیوز


Takehiro Kishimoto، آشپز ۳۸ ساله ژاپنی، در پنج سال اخیر طراحی‌های پیچیده و شگفت انگیزی با استفاده از مواد غذایی و تنها یک چاقو انجام داده است.