خبر : دختر خون‌آشام، رگ گردن دوست پسرش را برید و خونش را خورد/ عکس - اسپاد نیوز


دختری 22 ساله در آمریکا مانند یک خون آشام خون گردن نامزدش را خورد.