خبر : محاکمه مجدد مردی که به دلیل مظنون بودن به روابط همسر و برادرش دست به قتل زد - اسپاد نیوز


اوایل سال 96 در پی نزاع خونین دو برادر مأموران پلیس با جنازه یکی از آنها روبه‌رو شدند که با یک ضربه چاقو کشته شده بود.