خبر : دور دورهای خطرناک در تهران با سرعت ۲۰۰ کیلومتر!/فیلم - اسپاد نیوز


در این ویدئو لحظاتی از تک چرخ زدن با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت در اتوبان های تهران را مشاهده می کنید.