خبر : در طبقات منفی تهران چه می‌گذرد؟/ فیلم - اسپاد نیوز


مردانی در دل زمین مشغول به کار و فعالیت هستند که هرکسی تاب ماندن در آنجا را ندارد.