خبر : خطر بیخ گوش فرودگاه امام و راه‌آهن ورامین/فیلم - اسپاد نیوز


فرونشست زمین در تهران از مناطق کشاورزی شروع شده و حالا رفته رفته به سمت مناطق شهری در حرکت است. نخستین مناطقی که در این زمینه با تهدید مواجه‌ خواهند شد شامل مناطق ۱۶ تا ۱۹ تهران می‌شود.