خبر : توصیه وزارت خارجه به ایرانیان مقیم فرانسه - اسپاد نیوز


وزارت امور خارجه به شهروندان ایرانی که در فرانسه حضور دارند یا عازم این کشور هستند، توصیه کرد از حضور در مراکز و مکان های درگیری جدا اجتناب کنند.