خبر : آیا آمریکا و روسیه در پشت اعتراض‌های مردمی فرانسه هستند؟ - اسپاد نیوز


سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه گفت: رییس‌جمهور فرانسه باید با مردم معترض مذاکره کند و با توجه به ادامه اعتراض‌ها مجبور است که برای تحقق رفاه اجتماعی در این کشور اقدامات جدیدی را انجام دهد.