خبر : درگیری محیط بانان با شکارچیان در طالقان - اسپاد نیوز


مدیرکل محیط زیست البرز از درگیری محیطبانان با شکارچیان غیرمجاز در شهرستان طالقان خبر داد.