خبر : فرزندکشی در دزفول - اسپاد نیوز


فرمانده انتظامی دزفول گفت: یک پسر ۲۴ ساله در این شهرستان براثر درگیری با پدرش کشته شد.