خبر : باغ رستوران فرحزاد تهران در آتش سوخت/عکس - اسپاد نیوز


غذاخوری داخل باغ رستوران آتش گرفته بود و حریق در حال سرایت به قسمت باغچه این رستوران بود.