خبر : زنان بیشتر مورد خشونت قرار می‌گیرند - اسپاد نیوز


دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: زنان در جامعه بشری بیشتر مورد خشونت قرار می‌گیرند.