خبر : شارژ مالی پارسی‌ها در آستانه دیدار با پرسپولیس - اسپاد نیوز


دریافتی اعضای تیم پارس جنوبی جم به 35 درصد رسید.