خبر : تذکر به موقع عادل فردوسی پور به گزارشگران شهرستانی - اسپاد نیوز


برخی گزارشگران در شهرهای کوچک و حتی بزرگ که به کلانشهرها شهرت دارند آن قدر قضیه را شهری و استانی می بینند که فراموش می کنند آنچه برای بینندگان روی آنتن می رود فقط مختص یک تیم نیست.