خبر : چشم کبود پورقاز دو روز پس از دیدار با پرسپولیس+ عکس - اسپاد نیوز


نمایش فراموش نشدنی پورقاز مقابل پرسپولیس، برای او هزینه هایی هم در پی داشت.