خبر : ماجرای خاص‌ترین اسم تیم لیگ یکی چیست؟ - اسپاد نیوز


تیم اکسین البرز با تغییر مالکتیش، نامش را هم به گل ریحان تغییر داد تا اینگونه یکی از عجیب ترین نام‌های لیگ یکی رقم بخورد.