خبر : واکنش اینیستا به بی انضباطی های عثمان دمبله - اسپاد نیوز


آندرس اینیستا، کاپیتان سابق بارسلونا، معتقد است شرایط عثمان دمبله در بارسلونا قابل حل است.