خبر : پرونده تاج به دیوان محاسبات می‌رود - اسپاد نیوز


رییس سازمان دیوان محاسبات می گوید پرونده تاج تبدیل به خاص ترین موضوع قانون منع به کار گیری مدیران بازنشسته شده است.