خبر : ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس شد /پایان مدیریت گرشاسبی - اسپاد نیوز


با حکم وزیر ورزش و جوانان ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس شد.