خبر : آلگری: دیدار برابر یانگ بویز از اینتر مهم تر است - اسپاد نیوز


ماکسی آلگری، سرمربی ایتالیایی یوونتوس، دیدار برابر یانگ بویز را برای تیمش بسیار مهم قلمداد کرد.