خبر : دایی با ۵ بازیکن مصدوم مقابل صنعت نفت - اسپاد نیوز


پنج بازیکن سایپا به دلیل آسیب دیدگی دیدار برابر صنعت نفت را از دست دادند.