خبر : ترکیب اصلی اینتر و آیندهوون اعلام شد - اسپاد نیوز


امشب اینترمیلان در سن سیرو میزبان آیندهوون خواهد بود.