خبر : ستاره مصری، بازیکن هفته لیگ جزیره از نگاه هواسکورد - اسپاد نیوز


محمد صلاح ستاره مصری تیم لیورپول از طرف هواسکورد به عنوان بازیکن هفته لیگ فوتبال جزیره معرفی شد.