خبر : اینتر 1 – 1 آیندهوون؛ وداع زودهنگام با لیگ قهرمانان - اسپاد نیوز


اینتر در خانه خود با نتیجه 1-1 برابر آیندهوون متوقف شده و از لیگ قهرمانان حذف شد.