خبر : ارائه گزارش فعالیت‌های شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه با روحانی - اسپاد نیوز


دبیر شورایعالی‌ انقلاب فرهنگی گفت: گزارش فعالیت‌ها و اقدامات شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه اخیر این شورا به رئیس‌جمهور اعلام شد.